Spirituele Ecologie, Soefisme

Spirituele Ecologie – Soefisme

Op zondag 17 december organiseert stichting Stop Ecocide de laatste bijeenkomst van het drieluik over Spirituele Ecologie. Deze dag – de sterfdag van mysticus Rumi – is het Soefisme de inspiratiebron.Er komen vragen aan de orde als: wat is de natuur, en hoe verhouden we ons tot haar? De Indiase soefi musicus en mysticus Inayat Khan (1882-1927) – die het soefisme in het Westen introduceerde en ook het soeficentrum in Haarlem stichtte – ziet de natuur als het belangrijkste heilige boek. We zullen putten uit gedichten van bekende soefi-dichters en teksten vanuit andere tradities. Ook zullen we een aantal eenvoudige oefeningen doen. In het tweede deel van de middag is ruimte voor uitwisseling van vragen en ideeën. De lezing wordt verzorgd door Jelle Troelstra, beleidsadviseur op het gebied van de fysieke leefomgeving en organisatieontwikkeling. Hij is betrokken bij het project Paradijs in de Polder, een onderzoek naar de relatie tussen mens en natuur en de gevoelde betekenis van landschappen. Van huis uit kreeg hij de liefde voor de natuur en het soefi-gedachtegoed mee.

Wees welkom!

Zie voor meer informatie: https://www.facebook.com/events/1566484196745709/

Lezing Soefisme en Ecologie

www.facebook.com

“Er is één heilig boek en dat is het boek van de natuur.” – Hazrat Inayat Khan Dit najaar organiseert Stichting Stop Ecocide (www.stopecocide.nl) drie…

 

We are so good at causing harm. But history is asking us to become healers, so we will have future for the seven generations to come.” – Fania Davis