WAT IS ECOCIDE

Ecocide is de grootschalige beschadiging, de vernietiging of het verlies van ecosystemen van een bepaald gebied, hetzij door menselijk toedoen of door andere redenen, en wel in een zodanige mate dat het vreedzaam gebruik van dit gebied door de inwoners ernstig verminderd is of zal worden.

Bij ecocide kan je denken aan de Deep Horizon-olieramp in de Golf van Mexico, de vervuiling van de Niger Delta, het leegvissen van de Noordzee, schaliegaswinning (fracking), grootschalige ontbossing van de Amazone en het Indonesisch regenwoud, de ramp met de Fukushima kernreactor, GMO’s teerzandwinning en menselijk veroorzaakte klimaatverandering.

GESCHIEDENIS VAN DE VIJFDE MISDAAD TEGEN DE VREDE

Op dit moment zijn er vier misdaden tegen de vrede die het Internationaal Strafhof kan berechten: 1) misdaden tegen de menselijkheid; 2) genocide; 3) oorlogsmisdaden; 4) misdaden van agressie. Oorspronkelijk kende het concept van het Statuut van Rome echter een vijfde misdaad tegen de vrede, namelijk de grootschalige beschadiging, vernietiging of verlies van ecosystemen, oftewel ecocide. Het voorstel is te elfder ure uit het concept verwijderd door 4 Europese landen.

Voorstellen om Ecocide te verbieden gaan terug tot 1972. Olof Palme, de toenmalige minister-president van Zweden, sprak in zijn openingsrede  op de ”Stockholmse Conferentie  over het Menselijk Milieu”, overduidelijk over de Vietnam-oorlog als ”Ecocide”. De Conferentie van Stockholm richtte voor het eerst internationale aandacht op milieuaangelegenheden, met name de gevallen die te maken hadden met milieuaantasting en grensoverschrijdende vervuiling. Anderen, onder wie Indira Gandhi uit India en Tang Ke, de leider van de Chinese delegatie, veroordeelden openlijk de Vietnam-oorlog in menselijke- en milieutermen. Ook zij stelden de eis dat Ecocide onder de internationale misdrijven zou vallen. Tijdens de Stockholmse Conferentie  werd een Werkgroep opgericht betreffende misdrijven tegen het milieu en in 1973 werd een voorlopige Ecocide Conventie voorgedragen aan de Verenigde Naties.

Meer dan veertig jaar lang hebben we de mogelijkheid gehad om ecocide te beëindigen. Nu is de tijd overrijp om deze stap eindelijk te zetten en ecocide toe te voegen aan het Statuut van Rome als Vijfde Internationale Misdrijf tegen de Vrede.

In 2010 heeft de advocate Polly Higgins voorgedragen het Statuut van Rome te wijzigen door opneming van het internationale misdrijf ecocide. Haar voorstel werd voorgedragen aan de Internationale Wetscommissie van de Verenigde Naties, met de bedoeling de progressieve ontwikkeling van internationaal recht en zijn codificatie te  bevorderen. Haar voorstel werd gepubliceerd in hoofdstuk vijf en zes van haar eerste boek : “Eradicating Ecocide”. (Het uitroeien van ecocide).

ZORGPLICHT

Ecocide wetgeving voorziet in een overkoepelende verantwoordelijkheid:  een internationale en grensoverschrijdende  zorgplicht  van iedere persoon (of personen) zonder uitzonderingen die een positie bekleedt met verregaande verantwoordelijkheid, in de privé of de publieke sector, om het risico van en/of uitgebreide schade aan- of vernietiging van- of verlies van ecosystemen te voorkomen.

Ecocide wetgeving schept een internationale en grensoverschrijdende zorgplicht  ten aanzien van CEO´s en bedrijfsdirecteuren en/of eenieder die verantwoordelijkheid  heeft over een bepaald gebied om te verzekeren dat er geen Ecocide zal plaatsvinden.

Ecocide wetgeving schept een internationale en grensoverschrijdende zorgplicht ten aanzien van namens de regering optredende personen, met name staatshoofden en ministers met milieu/energie/klimaatverandering-portefeuilles, om er zeker van te zijn dat er geen ecocide zal plaatsvinden en tevens om noodhulp te verschaffen vóór, tijdens en na afloop aan andere gebieden die gevaar lopen of getroffen zijn door ecocide.

Ecocide wetgeving schept een internationale en grensoverschrijdende zorgplicht ten aanzien van financiers, investeerders, CEO´s en directeuren van banken en investeringsinstellingen die een hoge mate van verantwoordelijkheid hebben, om er zeker van te zijn dat ecocide niet door hen gefinancierd wordt.

DE ECOCIDE AKTE

In 2011 hebben Polly Higgins en een groep advocaten de Ecocide Akte opgesteld die toen ook getest is in een schijnproces in het Britse Hooggerechtshof. Hier kan je de kopieën lezen, de documenten downloaden, uittreksels en het hele proces bekijken.

(De Ecocide Akte werd gebruikt in de ontwerp Ecocide richtlijnen voor het Europese Parlement, zoals opgesteld en voorgesteld door het Europees Burgerinitiatief “Stop Ecocide op aarde”. Sectie 6 van de Ecocide Akte beschrijft het expliciete recht dat erkend wordt aangaande het ecocide-misdrijf:

Het recht op leven is een universeel recht en wanneer een persoon, bedrijf, organisatie, vennootschap of ieder andere wettelijke entiteit aanzienlijke schade berokkent aan, vernietiging of verlies veroorzaakt van menselijk of niet-menselijk leven aangaande de inwoners van een gebied maakt deze zich schuldig aan het Ecocide misdrijf.