De Stichting

Stichting Stop Ecocide ondersteunt vanuit Nederland de internationale campagne van Polly Higgins, een Schotse juriste die strijdt voor een internationale wetgeving die ecocide strafbaar stelt. Als Pleitbezorgers van de Aarde richten wij ons op het genereren van een zo groot mogelijk draagvlak voor de versnelde implementatie van de ecocidewet. Deze wet gaat uit van de erkenning van de intrinsieke waarde van de Aarde en biedt als zodanig bescherming tegen ecocide, oftewel de grootschalige beschadiging, de vernietiging of het verlies van ecosystemen van een bepaald gebied.

Stop Ecocide is ten eerste een (online) community die zich vooral richt op het bouwen van bruggen tussen allerlei organisaties en politieke partijen die uiteindelijk hetzelfde doel nastreven, namelijk: een leefbare wereld en dus een leefbare toekomst voor iedereen. We willen deze organisaties en politieke partijen ervan overtuigen dat de ecocidewet een uiterst uniek project is dat hen met elkaar kan verbinden en daardoor krachtiger kan maken in hun strijd voor dit gemeenschappelijke doel.

Anderzijds zijn wij een grassroots-beweging die iedereen verwelkomt om op haar of zijn eigen manier aan de wereld en vooral de regeringsleiders kenbaar te maken dat de invoering van de ecocidewet noodzakelijk is voor een leefbare Aarde; zowel nu als in de toekomst. Daarbij vervullen we een paraplu-functie voor iedereen die actief aan onze politici kenbaar wil maken dat zij ons mandaat hebben om ecocide als vijfde misdaad tegen de vrede op te nemen in het Statuut van Rome.


De vijfde misdaad tegen de vrede

Op dit moment zijn er vier misdaden tegen de vrede die het Internationaal Strafhof kan berechten: 1) misdaden tegen de menselijkheid; 2) genocide; 3) oorlogsmisdaden; 4) misdaden van agressie (foltering). Volgens ons mist er een vijfde, belangrijke misdaad tegen de vrede, namelijk de grootschalige beschadiging en vernietiging van ecosystemen, oftewel ecocide.

Bij ecocide kan je denken aan de Deep Horizon-olieramp in de Golf van Mexico, de vervuiling van de Niger Delta, het leegvissen van de Noordzee, schaliegaswinning (fracking), grootschalige ontbossing van de Amazone en het Indonesisch regenwoud, de ramp met de Fukushima kernreactor, GMO’s en teerzandwinning.


Internationale campagne

Polly Higgins is één van de mensen die het voortouw nemen om ecocide internationaal te verbieden. Zij reist de hele wereld af om politieke leiders en beleidsmakers te informeren over het belang en de voordelen van zo’n verbod. Onze stichting werkt zeer nauw samen met Polly om de boodschap van deze urgente verandering in de wereldwijde omgang met de Aarde te verspreiden.

Polly-Higgins-Photo-Sylvain-Guenot-e1449512431279-600x400
Polly Higgins | Lawyer for the Earth


Bundeling van krachten

Wij zijn ervan overtuigd dat de kracht zit in samenwerking en dat de sleutel naar een leefbare toekomst te vinden is in eenheid vanuit verscheidenheid.

Veel mensen willen wel iets doen, maar in je eentje een verschil maken is vaak lastig en overweldigend. Je hebt andere mensen nodig om werkelijke veranderingen te bewerkstelligen en het gemeenschappelijke doel te realiseren. Door onze krachten te bundelen, bieden wij je een platform dat je erbij helpt met anderen de nodige verandering in onze omgang met de Aarde te verwerkelijken. Samen.


Hoe doen we dat?

De realiteit van onze wereld is dat zij bestaat uit miljarden individuen die elk uniek zijn en dus verschillend van elkaar. Daarom is ons motto dat je het beste datgene doet waar je goed in bent en wat je bovendien leuk vindt; of zoals Polly het zegt: “Do, what makes your heart sing!” Als iedereen precies dit doet, dan heb je volgens ons de meest pure vorm van samenwerking waarbij je werkt vanuit je hart en niet alleen vanuit je ratio. Alles draait bij ons om jezelf zijn en om je eigen creativiteit teneinde de gedeelde visie te bereiken: samen voor een leefbare toekomst!

Stop Ecocide overkoepelt een zeer divers team dat beschikt over vele kwaliteiten en talenten. Bij de verschillende activiteiten die ons platform realiseert, kan worden gedacht aan onder andere: flyeren, collecteren, het maken van een videoclip, het organiseren van een evenement of demonstratie, of het geven van een TedX talk.

Heb jij ook de behoefte om iets te doen op het gebied van het redden van de Aarde? Wil je ook graag samen met anderen een verschil maken door projecten uit te voeren die de ecocidewet prominent op de kaart zetten? Meld je dan aan als vrijwilliger en word onderdeel van Stop Ecocide!