Organisatie en Beleid

De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor besluitvorming ligt bij het bestuur van de Stichting. Het bestuur delegeert taken, verantwoordelijkheden en projecten aan een uitvoerend team. De organisatie werkt met een gelaagde structuur, waarbij een top-down en bottom-up benadering elkaar aanvullen. Vanuit deze werkwijze wordt op een verantwoordelijke wijze de idee-vorming en besluitvorming aangevuld door een innovatieve en betrokken manier van samenwerken door (gedeeltelijk) betaalde krachten en vrijwilligers die samen met de organisatie kunnen leren, groeien en bloeien. Dit model zal zich blijven ontwikkelen met het groeien van de organisatie.

De verandering die we in de wereld willen zien, willen we belichamen door hoofd, hart en handen te integreren in het werk voor de Stichting.

De Friends of Stop Ecocide is een community van mensen die dezelfde missie delen. Deze groep zal bestaan uit sponsoren die door de Stichting betrokken worden op een actieve of passieve manier een bijdrage te leveren aan de doelen van de organisatie (bv. fondsenwerving, inzet van specifieke vaardigheden, delen van netwerk). Tot slot hebben we de Adviseurs/Comité van aanbeveling. Dit zijn individuen, waaronder experts en bekende Nederlanders, die de Stichting helpen met naamsbekendheid, advisering en/of andere vormen van ondersteuning.

Financiën

De Stichting is afhankelijk van sponsoren en fondsen. Voor specifieke projecten wordt gezocht naar bijbehorende fondsen. Het vermogen wordt beheerd met de hulp van een accountant. De bestuurders van de Stichting ontvangen geen uitkering. De Stichting heeft geen winstoogmerk, alle inkomsten worden besteed in lijn met de doelen van de Stichting.