In 1 zin

Om onze relatie met de natuur te herstellen, werkt Stichting Stop Ecocide aan bewustzijnsverandering, het coördineren van ondersteuning voor en het verwezenlijken van een wettelijke zorgplicht voor de aarde.

Visie

Stichting Stop Ecocide wil de harmonie tussen de mens en ecosystemen wereldwijd herstellen om een veilige toekomst voor huidige en toekomstige generaties te scheppen.

Missie

Wij willen grootschalige schade aan ecosystemen stoppen en voorkomen door het creëren van een internationale wettelijke zorgplicht voor de aarde.

Waarom is dit een goed idee?

Een ecocide-wet is een relatief simpele maar krachtige systeemverandering; één wet heeft de potentie om fundamentele wereldwijde problemen effectief aan te pakken. Ecocide, het vernietigen van ecosystemen, moet strafbaar worden net als genocide, oorlogsmisdaden en misdaden van agressie nu al strafbaar zijn.

Sinds 1972 wordt er al over ecocide gesproken. Het Statuut van Rome is de basis van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Eén staatshoofd kan ecocide wetgeving voorstellen als amendement aan dit Statuut, waarna een meerderheid van landen moet instemmen. Draagvlak voor ecocide wetgeving is belangrijk voor brede instemming. Omdat ook kleine, kwetsbare staten zoals laaggelegen eilandstaten een stem hebben, is dat een haalbaar doel.

Doelen

  • Kennis en draagvlak bij juristen en publiek vergroten door het organiseren van evenementen en publiek debat. Voorbeelden zijn onderzoek, politieke lobby, debatten, symposia en publieke evenementen.
  • Het bouwen van bruggen tussen organisaties en politieke partijen die uiteindelijk hetzelfde doel nastreven: een leefbare wereld en dus een leefbare toekomst voor iedereen.
  • Het bevorderen van draagvlak bij het internationale bedrijfsleven en van institutionele beleggers van de invoering van ecocide wetgeving zodat er een level playing field komt voor bedrijven en natuur- en milieubescherming.
  • Het (mede) organiseren van een internationale ngo-campagne die gesteund wordt door miljoenen mensen, met het doel dat ruim 80 landen die lid zijn van het Internationale Strafhof, voorstander zijn of worden van ecocide wetgeving. Hieronder valt ook het bevorderen van lidmaatschap van landen die baat hebben bij ecocide wetgeving en bevorderen dat zij voor ecocide wetgeving stemmen.