Oproep aan Quote 500: red onze planeet!

PERSBERICHT:

31 Oktober 2017

HET LOT VAN DE AARDE HANGT AF VAN UW STEUN!

Stichting Stop Ecocide zoekt rijke Nederlanders om geld te doneren voor niets minder dan het behoud van de Aarde. Donderdag 2 november ligt de nieuwe Quote 500 van rijkste Nederlanders in de winkels. In het westen worden we nog steeds welvarender, maar met de planeet gaat het hard achteruit. Klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit worden meer en meer zichtbaar. Toch is het mogelijk de Aarde nog te redden. Het aannemen van Ecocide wetgeving binnen het Internationaal Strafhof in Den Haag is hiertoe een krachtig middel. Om dit te bewerkstelligen hebben we tot 3 miljoen euro nodig.  ‘Voor een miljonair een aftrekbare gift, voor de planeet van levensbelang’ aldus Shekhar Pula, voorzitter van Stop Ecocide NL.

Ecocide wetgeving is een effectieve manier om landen en bedrijven juridisch te houden aan het Klimaatakkoord van Parijs en aan zero-deforestation afspraken. Als eind 2019 tweederde van de lidstaten van het Internationaal Strafhof in Den Haag Ecocide wetgeving aanneemt, kunnen personen die verantwoordelijk zijn voor Ecocide strafbaar gesteld worden en gevangen gezet worden.

Zoals het strafbaar stellen van Genocide een zorgplicht voor de mensheid waarborgde, zal door het strafbaar stellen van Ecocide een collectieve zorgplicht voor de Aarde ontstaan.

Wereldwijd en ook in Nederland komt er steeds meer steun voor Ecocide wetgeving. In de ‘Declaration of the Guardians of the Forest’ van 28 oktober j.l. roepen inheemse volken uit Zuid-Amerika, Afrika en Indonesië VN-landen op om Ecocide wetgeving aan te nemen. Voormalig burgemeester van Den Haag en prominent VVD-lid Jozias van Aartsen liet weten voor Ecocide wetgeving te zijn.

Stichting Stop Ecocide (ANBI) wordt gesteund door een groep bezorgde professionals en burgers die samen hard werkt aan de totstandkoming van een internationale Ecocide wet. Om dit voor elkaar te krijgen, is er geld nodig voor de verschillende projecten en de organisatie. In totaal is 3 miljoen euro nodig. Elk bedrag, groot of klein, draagt bij aan het verwerkelijken van onze doelen. Donors kunnen op aanvraag de projectplannen ontvangen. Donaties kunnen via deze link gedaan worden: https://stopecocide.nl/donaties/ Een PDF met meer info is HIER te vinden.

Het lot van de aarde en uw kleinkinderen hangt af van uw steun!

Niet voor de pers:
Contact: Jeroom Remmers, Strategic Partner en Accountmanager Major Donors, jeroom@stopecocide.nl of 06 22 40 77 12.

Meer info: www.stopecocide.nl www.facebook.com/stopecocide/
en www.endecocide.org

WWW.STOPECOCIDE.NL

Stichting Stop Ecocide (ANBI)

Postbus 63218, 1005 LE Amsterdam

KvK: 60484411; RSIN: 853930788

Comments are closed.