Steun ons met een bijdrage

We zijn een kleine non-profitorganisatie met met een grote visie, namelijk: vanuit een grassroots werkwijze alles in werking te stellen om ecocide internationaal tot de 5de misdaad tegen de vrede te maken. Stop Ecocide bouwt bruggen tussen allerlei organisaties en politieke partijen die uiteindelijk hetzelfde doel nastreven, zijnde een leefbare wereld en dus een leefbare toekomst voor iedereen. We doen er alles aan om organisaties en politieke partijen ervan te overtuigen dat de internationale ecocidewetgeving noodzakelijk is voor een leefbare Aarde; zowel nu als in de toekomst.

Hiervoor hebben we jouw hulp nodig. Om ons werk te kunnen blijven voorzetten, zijn we volledig afhankelijk van donaties. Dit geld wordt o.a. ingezet voor de uitvoering van campagnes, de inzet van diverse social media, lobbywerkzaamheden, webbeheer en administratie.

Support ons zodat we de ecocidewetgeving meer ruchtbaarheid kunnen geven en doneer nu!

Dit kan naar bankrekeningnummer

IBAN:  NL97 TRIO 0197 9022 51

t.n.v Stichting Stop Ecocide o.v.v. donatie.

Onze dank is groot!!

De Belastingdienst beschouwt Stop Ecocide als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties zijn hierdoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en er is geen schenkingsrecht. Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum.